Karbofuran stále zabíjí. Pomozte ho zastavit!
CZ EN
poslední případ 19.6.2017 orel mořský Studenec u Třebíče otrava předpokládaná
Úvod
Fakta
Jak můžete pomoci?
Ohlaste trávení
Buďte v obraze
Darujte korunu
Silueta dravce
ČSOBirdlife International
Úvod | Fakta | Otázky a odpovědi

Jak zabíjí karbofuran?

Karbofuran je nervový jed. Jeho působením dochází k blokování nervových vzruchů, které vede k ochrnutí dýchacího svalstva a ke smrti udušením.

Karbofuran ovlivňuje účinek enzymu cholinesterázy. Normálně je tento enzym lokalizovaný pouze v nervových zakončeních a umožňuje správné šíření nervových vzruchů. Karbofuran ovšem působení tohoto enzymu omezuje, což vede k narušení přenosu vzruchů na nervových synapsích, na nervosvalových ploténkách (zde dochází k přenosu vzruchů z motorického nervu na sval) a v centrálním nervovém systému. Kvůli tomu, že cholinesteráza nefunguje správně, není přerušeno působení acetylcholinu na těchto nervových zakončeních a vzruch se po neuronu šíří nepřetržitě a jednosměrně. Důsledkem je celkové ochrnutí (včetně dýchací svaloviny) a smrt na následky udušení.

Karbofuran je vysoce toxický nejen po pozření, ale také po inhalaci (vdechnutí), nebo po potřísnění kůže. Hodnoty toxicity jsou ovlivněny řadou faktorů (např. chemické složení směsi, způsob a trvání kontaminace, živočišný druh, věk, pohlaví, kvalita vnitřního prostředí organismu – kyselost, teplota, kvalita vnějšího prostředí – teplota). Požití velmi malých dávek působí letálně po několika dnech (takto postižená zvířata bývají častěji napadána predátory). Požití menších dávek vede k velmi vážným poruchám zdravotního stavu, případně smrti po několika hodinách a pozření většího množství jedu vede k rychlé smrti. Známé jsou také tzv. subklinické příznaky potlačení účinku enzymu cholinesterázy. Ty zahrnují nervové příznaky, bývá narušena základní termoregulace těla a do značné míry je narušeno chování spojené s periodicky opakovanými stavy, jako výběr a příjem potravy, ochranné chování, reprodukce nebo migrace.

V těle živočichů není karbofuran kumulován, ale naopak rychle metabolizován. Rychlost odbourání (ale i toxicita) se výrazně liší nejen vnitrodruhově (věk, pohlaví), ale také mezidruhově (např. orální toxicita pro bažanta je 10x nižší než u kachny) a mezi jednotlivými třídami živých organismů (hmyz x ryby x ptáci x savci).

Pro ptáky byly zjištěny hodnoty toxicity v rozmezí 0,41 – 4,15 mg.kg-1, což znamená extrémní toxicitu. V tabulce uvádíme experimentálně ověřenou orální toxicitu u několika druhů ptáků (GANGOLLI 1999). LD50 (lethal dose 50%) označuje dávku jedu v mg na kg váhy zvířete, u které je padesátiprocentní šance na jeho přežití.

druhLD50 [mg.kg-1]
kachna divoká (Anas platyrhynchos)0,415
vlhovec červenokřídlý (Agelaius phoeniceus)0,42
vrabec domácí (Passer domesticus)1,2
bažant obecný (Phasianus colchicus)4,15

zpět na fakta


Seznam všech otázek

Co je karbofuran?
Jak zabíjí karbofuran?
Proč se otravami zabýváme?
Jak poznat otrávenou návnadu?
Jak poznat otrávené zvíře?
Co dělat v případě nálezu?

Aktuality
Extrémní množství otrav v roce 2016
luňák červený, 14.4.2016, Hlušice (HK)
Za první polovinu roku 2016 máme zdokumentovaných 20 případů prokázaného nebo předpokládaného trávení. Je to mnohem víc než v minulých letech.
14.7.2016 >>
I čáp se může stát obětí otravy
čáp bílý, 10.4.2015, Dubné (CB)
Na hnízdě v Dubném v přímém přenosu webovou kamerou uhynula samice čápa bílého. Po pozření návnady stihla přiletět na hnízdo a uhynula vedle svého partnera, který seděl na vajíčkách.
1.5.2015 >>
Nový dokument ČT o pronásledování ptáků
K pronásledování ptáků u nás stále dochází, i v letošním roce objevili Dušan Rak se spolupracovníky zabité ptáky na Litoměřicku. Prostřednictvím dokumentu Nedej se můžete být přímo na místě.
19.10.2014 >>
O WEBU volnakridla&birdlife,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz, HOTLINE: 773 380 285